WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W ROKU 2018-2019 – SP 2 Pszczyna

 

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów: edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2018 roku