Świetlica szkolna pracuje codziennie od godz. 6.30 do godz. 17.30. Zajęcia prowadzą mgr Bożena Maciejok, mgr Katarzyna Janik, mgr Justyna Łuszczyńska. Wychowawcy inicjują i organizują dzieciom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze realizując następujące zadania:

  • tworzenie miłej i zgodnej atmosfery w grupie stworzonej przez uczniów
  • kulturalne spędzanie wolnego czasu
  • rozwijanie zainteresowań dzieci
  • pomoc w nauce, uzupełnianie wiadomości i odrabianie prac domowych
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w trakcie spożywania posiłków
  • uczenie wzajemnej i zgodnej współpracy w grupie poprzez zabawę

Świetlica szkolna otacza opieką uczniów zarówno przed zajęciami szkolnymi jak i po zajęciach. Prowadzone są różne formy zajęć:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, ruchowe, komputerowe
  • zajęcia integracyjne, rozmowy indywidualne i w grupie

Poza tym prowadzone są zajęcia tematyczne, dotyczące różnych okazji i wydarzeń. Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w imprezach kulturalno- artystycznych, organizowanych w szkole lub poza nią. Współpracujemy z wszystkimi nauczycielami,biblioteką szkolną, wykorzystując materiały czytelnicze do zajęć, oraz promując czytelnictwo wśród wychowanków a także korzystamy z pracowni komputerowej, wykorzystując do zabawy programy edukacyjne.

Zajęcia prowadzone są również na sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, placu zabaw, a także w nowej Sali Zabaw, wyposażonej w wiele atrakcyjnych zabawek dydaktycznych.

W świetlicy prowadzi się także dożywianie w postaci obiadów.

W świetlicy szkolnej realizujemy programy : „Kolorowa świetlica", "Mądra główka", "Doremi".  Zagadnienia zawarte w tych programach są dopasowane do potrzeb i wieku dzieci ( w szczególności dzieci 5 i 6-letnich).

„Kolorowa świetlica" – to program plastyczny, wykorzystujący różne formy pracy poprzez rysunek, szkic, formę przestrzenną, grafika (frotaż,collage,monotypia), decoupaqe. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tej formie zajęć. Prace wykonane wykorzystujemy do ozdabiania naszej szkoły, a niejednokrotnie są wysyłane na różnego rodzaju konkursy międzyszkolne, gdzie zajmują czołowe miejsca.

„Mądra Główka” – gry i zabawy edukacyjne. Za zadanie mają rozwijać u dziecka takie umiejętności jak pamięć i koncentracja, spostrzegawczość, refleks, logiczne myślenie, wyobraźnia, percepcja wzrokowa i ruchowa. Gry i zabawy pozwalają wykorzystać wszystkie zmysły – nie tylko wzrok i słuch - przez co nauczanie staje się bardziej efektywne. Uczniowie bawiąc się, przy okazji się uczą, nie zdając sobie nawet do końca sprawy z faktu, że jest to nauka.

"Doremi" - zajęcia muzyczne. Zajęcia wokalne rozwiją u dzieci aparat mowy a tym poprawiają dykcję, artykulację a także emisję głosu. Dzieci ucza się piosenek o różnej tematyce, które prezentują na akademiach i uroczystościach szkolnych. Zajęcia muzyczne to także zabawy przy muzyce z młodszymi dziećmi, dajęce radość, przyjemność i wspólną zabawę.