E-lekcje

 

Propozycje dla uczniów i nauczycieli - Pasma edukacyjne

Dyktanda-ćwiczenie ortografii

Zestawy powtórzeniowe do egzaminu ósmoklasisty - Cenralna Komisja Egzaminacyjna

Matematyczne ZOO

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego-Karta Rowerowa

Krzyżówki historyczne

Jeżli masz problem. PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM... Jeżeli chcesz, napisz do nas lub zadzwoń. Pogotowie telefoniczne: 606 129 483 (pedagog) lub 606 134 481 (psycholog). Jeżli nie odbierzemy, na pewno oddzwonimy.

 piątek 13  marca 2020

Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta. W razie konieczności prosimy tylko o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Prosimy o śledzenie wszystkich możliwych komunikatów.

Zamieszczamy wzór dokumentu zasiłku opiekuńczego. Rząd planuje rozszerzenie grupy osób, którym przysługuje specjalny zasiłek w związku z koniecznością opieki nad dziećmi w czasie, gdy zamknięte będą szkoły i przedszkola. Obecnie mogą na niego liczyć tylko rodzice dzieci do ósmego roku życia. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.

Proszę pamiętać, że rodzicom dzieci, które nie uczęszczały dotychczas do żłobka/przedszkola/szkoły, takie świadczenie nie przysługuje. Jest ono związane z zamknięciem w/w placówki.

DO POBRANIA
wzór dokumentu zasiłku opiekuńczego


środa 11 marca 2020

W związku z ogłoszonym zawieszeniem zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12.03.2020 do 25.03.2020 informuję, że jeżeli Państwa dziecko będzie potrzebowało opieki w dniach 12 i 13.03.2020 to proszę o pilną telefoniczną informację do sekretariatu szkoły.

INFORMACJA MEN

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Pozostałe informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

Beata Hellwig

 

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

 W dniach od 3 lutego do 14 lutego 2020 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie. Zapisami do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3.02. - 14.02.2020 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

 REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca. W dniach od 3 marca do 20 marca 2020 r. w szkole pierwszego wyboru można złożyć podpisany WNIOSEK o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzajace spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

Druk wniosku wraz z oświadczeniami można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w termninie 3.03 - 20.03.2020 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie wniosku potwierdza się datą i podpisem.

Poniżej do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym);
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka;
Wniosek do klasy I dla dziecka sześcioletniego (wcześniejsze rozpoczęcie edukacji w szkole)
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I

 

            

 

oto opowieść naszej szkoły.  Przeczytajcie...

Urodziłam się w 1912 roku. Niektórzy będą się oburzać, że piszę urodziłam się. Więc dobrze, pojawiłam się na świecie w 1912 roku. Nazywam się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie, ale nazywają mnie też ”Szkołą na Strzelnicy” lub po prostu „Dwójką”. Mam też imię, ale o tym opowiem później. Mój adres to Katowicka 47, ale stałam też przy Kattowitzer Straße oraz przy ulicy Armii Czerwonej i powiem Wam, wcale się nie przeprowadzałam. Moja historia jest częściowo historią Śląska i ludzi, którzy mieszkali w mojej okolicy.  Ale zacznę od początku...   Zapraszamy do przeczyania historii Dwójki (całość w zakładce "Rechtory i szkolnioki").

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

 • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
 • zapewniającą równość szans
 • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
 • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
 • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej