Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach:

 • od 7.30 do 15.30

Dyrektor przyjmuje interesantów po telefonicznym umówieniu się lub:

 • w środy od 10.00 do 12.00

Pielęgniarka szkolna:

 • Poniedziałek - od 7.00 do 14.35

 • Środa - od 7.25 do 15.00

Pedagog szkolny:

 • wtorek - 16.20 do 17.00

Logopeda szkolny:

 • wtorek - 16.20 do 17.00

Sprawy wpływające przyjmowane są w sekretariacie. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

 • Szkoła Podstawowa nr 2

 • ul. Katowicka 47

 • 43-200 Pszczyna

lub adres mailowy:

 • sp2@pze-pszczyna.pl 

 • sp2@edukacja-pszczyna.pl (sprawy uczniowskie)

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego. Pracownicy zobowiązani są do rzetelnego i terminowego załatwienia zgłoszonych spraw. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

Procedura przyjmowania skarg - pobierz