Z życia Samorządu UczniowskiegoSmile

 

 Apel o prawach i obowiązkach ucznia.

  W dniu 20.04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigii Śląskiej w Pszczynie odbył się apel pod tytułem „Prawa i obowiązki ucznia”. Apel został przygotowany przez Samorząd Szkolny. Uczniowie wykonali plakaty, przypominające uczniom o ich prawach i obowiązach, plakaty te stały się kolorowym akcentem apelu.

 Na początku apelu przypomniano słowa Rzecznika Praw Dziecka, a następnie zaprezentowano program artystyczny.

Po programie artystycznym głos zabrała pani Dyrektor, która przeprowadziła pogadankę na temat zachowania uczniów w szkole.

Informacja o przebiegu apelu wraz ze zdjęciami została umieszczona na stronie internetowej szkoły, w zakładce Samorząd Uczniowski.

  Aleksandra Furman

Gabriela Skrzypska

Agnieszka Czernecka


 

 

"Dzień piżamy" 

Dnia 13 października 2017r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotował akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, która składała się z dwóch części.  Pierwsza obejmowała występy artystyczne uczniów, a w drugiej odbyły się zawody sportowe nauczycieli. W tym dniu wszystkim dopisywały humory, wszyscy dobrze się bawili i uśmiechali.

Wybory do SU 2017

 Dnia 29.09.2017r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2:

Przewodniczący:  Aleksandra Flądro

Zastępca przewodniczącego: Jakub Kurpas

Skarbnik:   Oliwier Dziech

 

Apel poprzedzający wybory do SU

 

26 września 2017r. odbył się apel w związany z wyborami uczniów do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Na apelu zaprezentowali się następujący kandydaci do SU:

 

-       Roksana Skorupka

-       Jakub Kurpas

-       Jakub Skrobol

-       Alicja Karniewska

-       Zofia Dawczyńska

-       Oliwier Dziech

-       Lena Kucz

-       Aleksandra Flądro

-       Mikołaj Łuszcz

-       Szymon Reclik

Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania uczniom naszej szkoły swe osoby i swoje programy wyborcze, całość dopełniła prezentacja plakatów przedwyborczych.