Z życia Samorządu UczniowskiegoSmile

JUŻ WKRÓTCE NOWE WYBORY DO SAMORZĄDU. 

MOZE I TY KANDYDUJ ......

 Apel o prawach i obowiązkach ucznia.

  W dniu 20.04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigii Śląskiej w Pszczynie odbył się apel pod tytułem „Prawa i obowiązki ucznia”. Apel został przygotowany przez Samorząd Szkolny. Uczniowie wykonali plakaty, przypominające uczniom o ich prawach i obowiązach, plakaty te stały się kolorowym akcentem apelu.

 Na początku apelu przypomniano słowa Rzecznika Praw Dziecka, a następnie zaprezentowano program artystyczny.

Po programie artystycznym głos zabrała pani Dyrektor, która przeprowadziła pogadankę na temat zachowania uczniów w szkole.

Informacja o przebiegu apelu wraz ze zdjęciami została umieszczona na stronie internetowej szkoły, w zakładce Samorząd Uczniowski.

  Aleksandra Furman

Gabriela Skrzypska

Agnieszka Czernecka


 

 

"Dzień piżamy" 

Dnia 13 października 2017r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotował akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, która składała się z dwóch części.  Pierwsza obejmowała występy artystyczne uczniów, a w drugiej odbyły się zawody sportowe nauczycieli. W tym dniu wszystkim dopisywały humory, wszyscy dobrze się bawili i uśmiechali.

Wybory do SU 2018

 Kampania wyborcza trwa....