Dyrekcja

 • mgr inż. Beata Hellwig - dyrektor szkoły
 • mgr Dorota Koczar - wicedyrektor szkoły, matematyka

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Irena Barchańska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Anna Boruta-Gazda - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Danuta Frydecka – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Justyna Łuszczyńska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Lucyna Ryt – edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 • mgr Iwona Warzocha - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

Przedmioty

 • mgr Olga Jaworska – język polski
 • mgr Marzena Mrozek – język polski
 • mgr Agnieszka Sinka-Pietras – język polski
 • mgr Barbara Wagstyl - język polski
 • mgr Barbara Hoffmann - matematyka
 • mgr Martyna Komraus – matematyka
 • dr    Marta Urbańska– biologia
 • mgr Aleksandra Furman – chemia, fizyka, matematyka
 • mgr Katarzyna Janik – muzyka
 • mgr Iwona Ficek-Jarczok -  plastyka, technika
 • mgr Sławomir Kloc – informatyka
 • mgr Agnieszka Biela – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Sylwia Machoń - wychowanie fizyczne, rewalidacja
 • mgr Kamil Szuszkiewicz  – wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Januszewska – doradca zawodowy
 • mgr Arkadiusz Wciślak - technika

Religia

 • mgr siostra Wojciecha - religia katolicka
 • mgr Elżbieta Gorczaty- religia katolicka
 • mgr Mirosław Czyż- religia ewangelicka
 • mgr Sabina Szłapa – religia ewangelicka

Języki

 • mgr Joanna Kojder - język angielski
 • mgr Marzena Czerwińska- język angielski
 • mgr Monika Mazurczyk – język angielski
 • mgr Beata Folek – język francuski
 • mgr Grażyna Milczanowska– język niemiecki

Opieka, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • mgr Agnieszka Czernecka - pedagog szkolny
 • mgr Barbara Mularczyk - biblioteka
 • mgr Bożena Maciejok – świetlica
 • mgr Anna Zbijowska - świetlica
 • mgr Aleksandra Strózniak  – nauczyciel wspomagający
 • mgr Agnieszka Gałuszka  - nauczyciel wspomagający
 • mgr Alicja Mocek – nauczyciel wspomagający
 • mgr Grzegorz Maćkowski – nauczyciel wspomagający
 • mgr Monika Kudła - nauczyciel wspomagający
 • mgr Gabriela Skrzypska  - logopeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna 

 

Dyrekcja

·         mgr inż. Beata Hellwig - dyrektor szkoły, matematyka, informatyka

·         mgr Dorota Koczar - wicedyrektor szkoły, matematyka, informatyka

Edukacja wczesnoszkolna

·         mgr Irena Barchańska - edukacja wczesnoszkolna

·         mgr Anna Boruta-Gazda - edukacja wczesnoszkolna

·         mgr Jolanta Grabowska - edukacja wczesnoszkolna

·         mgr Ewelina Spiączka – edukacja wczesnoszkolna

·         mgr Lucyna Ryt – edukacja wczesnoszkolna

·         mgr Iwona Warzocha - edukacja wczesnoszkolna

Przedmioty

·         mgr Anna Flis – historia

·         mgr Olga Jaworska – język polski

·         mgr Agnieszka Sinka-Pietras – język polski

·         mgr Barbara Wagstyl - język polski

·         mgr Marzena Mrozek – język polski

·         mgr Barbara Hoffmann - matematyka

·         mgr Martyna Komraus – matematyka

·         mgr Lidia Pośpiech – przyroda, geografia

·         mgr Anna Skierś – biologia

·         mgr Aleksandra Furman – chemia, fizyka, matematyka

·         mgr Sonia Łopuszyńska –Wiatr - geografia

·         mgr Katarzyna Janik – muzyka

·         mgr Iwona Ficek-Jarczok -  plastyka, technika

·         mgr Sławomir Kloc - informatyka

·         mgr Katarzyna Grabowska - wychowanie fizyczne

·         mgr Sylwia Machoń - wychowanie fizyczne

·         mgr Marcin Piontek – wychowanie fizyczne

·         mgr Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa

·         mgr Mirela Swoboda – wiedza o społeczeństwie

Religia

·         mgr siostra Norberta- religia katolicka

·         mgr Elżbieta Gorczaty- religia katolicka

·         mgr Mirosław Czyż- religia ewangelicka

·         mgr Samuel Gogółka– religia ewangelicka

Języki

·         mgr Joanna Kojder - język angielski

·         mgr Monika Mazurczyk -  język angielski

·         mgr Wiktoria Wituła  - język angielski

·         mgr Arkadiusz Wciślak – język angielski

·         mgr Beata Folek – język francuski

·         mgr Grażyna Noga-Luboń – język niemiecki

Opieka, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

·         mgr Agnieszka Czernecka - pedagog szkolny

·         mgr Dorota Hudziec - psycholog

 • mgr Gabriela Skrzypska  - logopeda

·         mgr Barbara Mularczyk - biblioteka

·         mgr Bożena Maciejok – świetlica

·         mgr Justyna Łuszczyńska - świetlica

·         mgr Marzena Szary – doradca zawodowy, świetlica

·         mgr Alicja Mocek – nauczyciel wspomagający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna 

 

Dyrekcja

 • mgr inż. Beata Hellwig - dyrektor szkoły, matematyka, informatyka
 • mgr Dorota Koczar - wicedyrektor szkoły, matematyka, informatyka

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Irena Barchańska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Anna Boruta-Gazda - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jolanta Grabowska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewelina Spiączka – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Lucyna Ryt – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Iwona Warzocha - edukacja wczesnoszkolna

Przedmioty

 • mgr Anna Flis – historia
 • mgr Olga Jaworska – język polski
 • mgr Agnieszka Sinka-Pietras – język polski
 • mgr Barbara Wagstyl - język polski
 • mgr Marzena Mrozek – język polski
 • mgr Barbara Hoffmann - matematyka
 • mgr Martyna Komraus – matematyka
 • mgr Lidia Pośpiech – przyroda, geografia
 • mgr Anna Skierś – biologia
 • mgr Aleksandra Furman – chemia, fizyka, matematyka
 • mgr Sonia Łopuszyńska –Wiatr - geografia
 • mgr Katarzyna Janik – muzyka
 • mgr Iwona Ficek-Jarczok -  plastyka, technika
 • mgr Sławomir Kloc - informatyka
 • mgr Katarzyna Grabowska - wychowanie fizyczne
 • mgr Sylwia Machoń - wychowanie fizyczne
 • mgr Marcin Piontek – wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Mirela Swoboda – wiedza o społeczeństwie

Religia

 • mgr siostra Norberta- religia katolicka
 • mgr Elżbieta Gorczaty- religia katolicka
 • mgr Mirosław Czyż- religia ewangelicka
 • mgr Samuel Gogółka– religia ewangelicka

Języki

 • mgr Joanna Kojder - język angielski
 • mgr Monika Mazurczyk -  język angielski
 • mgr Wiktoria Wituła  - język angielski
 • mgr Arkadiusz Wciślak – język angielski
 • mgr Beata Folek – język francuski
 • mgr Grażyna Noga-Luboń – język niemiecki

Opieka, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • mgr Agnieszka Czernecka - pedagog szkolny
 • mgr Dorota Hudziec - psycholog
 • mgr Barbara Mularczyk - biblioteka
 • mgr Bożena Maciejok – świetlica
 • mgr Justyna Łuszczyńska - świetlica
 • mgr Marzena Szary – doradca zawodowy, świetlica
 • mgr Alicja Mocek – nauczyciel wspomagający
 • mgr Gabriela Skrzypska  - logopeda