Wyprawka ucznia klasy pierwszej  -  rok szk. 2019/2020

¨     podręczniki i ćwiczenia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - uczniowie otrzymają je we wrześniu w szkole

¨     religia: ks. S. Łabendowicz „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Wydawnictwo AVE Radom numer dopuszczenia AZ-11-01/10-RA-1/11  (do kupienia )

¨     zeszyt do korespondencji 16-kartkowy w kratkę

¨     zeszyt 16-kartkowy w wąskie linie

¨     zeszyt 16-kartkowy w kratkę

¨     liczydło i patyczki

¨     piórnik z wyposażeniem: 2 ołówki HB lub B, miękka gumka, kredki ołówkowe, temperówka, mazaki, linijka, a w drugim półroczu -  pióro ze stalówką

¨     nożyczki (dostosowane do ręki, którą posługuje się dziecko – prawej lub lewej)

¨     klej w sztyfcie

¨     3 podpisane teczki z gumką (na karty pracy z edukacji wczesnoszkolnej,  na karty pracy z języka angielskiego i na prace plastyczne) 

¨     blok techniczny A4 biały

¨     blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami

¨     blok rysunkowy A4 z kolorowymi kartkami

¨     papier kolorowy

¨     pastele olejne

¨     plastelina

¨     farby plakatowe, pędzel, kubek

¨     strój gimnastyczny, dres i podpisany worek gimnastyczny

¨     obuwie sportowe i podpisany worek na obuwie do powieszenia w szatni 

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt1)  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem rodziców jest dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

W związku z tym, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie,

informuje że w dniach od 18 lutego do 22 lutego 2019 r. w godz. 8.00 – 15.00
w sekretariacie można dokonać zgłoszenia dziecka
zamieszkałego w obwodzie SP2 w Pszczynie,
do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

 Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają Rekrutacji na wolne miejsca w terminie           od 25 lutego do 3 marca 2019 r. w godz. 7.30 - 15.30. Rodzice wypełniają WNIOSEK dla klasy I.

Wnioski wypełniają również rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły w wieku lat 6.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie znajdują się informacje o postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.  KLIKNIJ TUTAJ...

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2019/2020 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy

Wniosek o przyjęcie sześciolatka do szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu

Wnioski i zgłoszenia są do pobrania również w sekretariacie szkoły. Zapraszamy! 


 „Jak straszny SMOK może stać się PRZYJACIELEM” – pierwszoklasista w szkole.

    Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją szkolną zapewni mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrycie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. Szkoła daje szansę na nowe przyjaźnie, wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności oraz rozwija samodzielność i odpowiedzialność.

1. Szkoła zapewnia:

-  opiekę dobrze przygotowanych nauczycieli,

-  dobór programów nauczania dostosowanych do możliwości dzieci,

- dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne i miejsca zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu,

- przyjazny klimat i otwartą atmosferę umożliwiającą właściwą adaptację dziecka do warunków szkolnych,

Okres adaptacyjny w naszej szkole trwa dla każdego dziecka, tak długo jak to jest potrzebne. Treści podstawy programowej oraz metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów. Czas trwania zajęć edukacyjnych, ich intensywność oraz częstotliwość i długość przerw dostosowane są do potrzeb pierwszaków.  W okresie adaptacyjnym system przerw ustalony dla ogółu uczniów w szkole nie dotyczy dzieci klas pierwszych. Aby zapewnić naszym najmłodszym uczniom bezpieczeństwo podczas nauki i zabawy przerwy śródlekcyjne organizuje wychowawca w sali lekcyjnej, w kącikach rekreacyjnych, tematycznych bądź na placu zabaw. Każda klasa pierwsza ma swoją salę lekcyjną podzieloną na część edukacyjną i rekreacyjną.

 

2. Współpraca z przedszkolem.

Przejście dziecka z przedszkola do szkoły będzie łatwiejsze, jeżeli będzie miało wcześniej okazję poznać swoją przyszłą placówkę, zrozumieć, na czym polega rola ucznia, poznać starszych kolegów. Nasza placówka stwarza taką możliwość adaptacji współpracując z przedszkolami na terenie gminy. Co roku w marcu umożliwia dzieciom obejrzenie szkolnych pomieszczeń, nie tylko przyszłej klasy, ale przede wszystkim salę gimnastyczną, boisko, bibliotekę, świetlicę, różne przedmiotowe pracownie, pokój nauczycielski. Dzieci mają okazję brać udział w różnych pokazowych formach zajęć realizowanych przez starszych kolegów. Szkoła również inicjuje wspólne przedsięwzięcia z przedszkolami takie jak konkursy, spotkania Mikołajkowe, wspólne zabawy na szkolnym placu zabaw, zawody sportowe „Olimpiada Przedszkolaka”.

Stworzenie przedszkolakowi takiej okazji do wcześniejszego poznania szkoły może nie tylko uspokoić jego obawy (i co ważne - obawy jego rodziców!), ale także rozbudzić jego zaciekawienie szkolną rzeczywistością.

 

3. Okres adaptacyjny po rozpoczęciu nauki w szkole

Proces adaptacji do nowej sytuacji, w jakiej niewątpliwie znajduje się dziecko przekraczając próg szkoły, zależy w dużej mierze od dotychczasowych doświadczeń dziecka, od warunków życia w rodzinie i w środowisku, ale również od dojrzałości szkolnej i samej odporności psychofizycznej dziecka. Dlatego należy uświadomić sobie, że rozpoczęcie nauki wiąże się zawsze  z większymi lub mniejszymi zmianami w życiu dziecka, stwarza sytuacją nową  i zmusza je do pełnienia nowej roli społecznej – roli ucznia. Dziecko nie zaczyna uczyć się dopiero w szkole. Uczy się od pierwszych dni swego życia,  jednak nauka w szkole różni się zasadniczo od dotychczasowego procesu uczenia się. Staje się czynnością systematyczną i zorganizowaną.

Dokładamy wszelkich starań by adaptacja każdego dziecka przebiegała jak najłagodniej i trwała do końca pierwszego półrocza nauki w szkole (mając na względzie wyłącznie dobro dziecka, zaznaczamy, że nie jest to ostateczny czas). Adaptacja każdego dziecka jest sprawą indywidualną i trwa tak długo jak potrzeba. Pragniemy, by dzieci i ich rodzice odnaleźli się w nowej sytuacji, tak by wspólnie z wychowawcą wspierać uczenie się dziecka sześcioletniego. Wychodząc naprzeciw sześciolatkom i ich rodzicom robimy wszystko by „smok okazał się przyjacielem”. Oto przykłady niektórych, naszym zdaniem najważniejszych działań podejmowanych na rzecz ucznia młodszego w szkole:  

ü     Dwa spotkania dla zainteresowanych rodziców przyszłych pierwszoklasistów pomagające im w podjęciu decyzji  o wysłaniu dzieci do szkoły.                                     

ü      Częste grupowe i indywidualne spotkania z rodzicami  (rozwiązywanie na bieżąco drobnych i większych problemów i ich obaw już w trakcie trwania roku szkolnego). 

ü      Odprowadzanie dziecka pod klasę w której ma zajęcia. Zdajemy sobie sprawę z tego jak trudne jest rozstanie dziecka z rodzicem – dlatego w pierwszym miesiącu nauki rodzic ma pełne prawo odprowadzać dziecko pod salę lekcyjną.

ü      Wydzielenie oddzielnej przestrzeni na przerwy. Przydzielenie przestrzennej sali klasowej z  pomieszczeniem do zabaw. Wydzielenie toalet z których korzystają tylko uczniowie klas I-III.

ü      Lekcje bez dzwonków. Wspólne spędzanie przerw z wychowawcą – co za tym idzie: zaspokajanie kontaktu emocjonalnego, społecznego, jak i gwarancja bezpieczeństwa.

ü      Osobna przerwa obiadowa pozwalająca pierwszoklasiście na spokojną konsumpcję, bez hałasu, stania w kolejce, pośpiechu.

ü       Zajęcia przeplatane licznymi zabawami ruchowymi. Wiemy, że w tym wieku ruch jest naturalną potrzebą, dlatego śródlekcyjne zajęcia ruchowe przygotowywane są z wielką starannością i dbałością o zmianę pozycji ciała i o odpowiednią częstotliwość dostosowywaną do potrzeb dzieci.

ü      Wydłużenie czasu pracy oraz czasu  na opanowanie materiału dydaktycznego. Uczeń, który na początku swojej przygody z edukacją, zacznie odnosić pierwsze sukcesy, polubi szkołę i naukę – łatwiej mu będzie pokonywać trudności, mając świadomość, że z wieloma zadaniami całkiem nieźle sobie radzi.                                                                        

ü      Czas trwania zajęć edukacyjnych, częstotliwość i długość przerw dostosowujemy do potrzeb danego zespołu klasowego

ü      Przydzielenie w sali lekcyjnej półek na przybory plastyczne, ćwiczenia i niektóre podręczniki.

ü      Zajęcia w jednej sali lekcyjnej (oprócz zajęć gimnastycznych i komputerowych) -  zapewniająca jakże ważne poczucie bezpieczeństwa.

ü      Umożliwienie dzieciom korzystania przed zajęciami, lub po nich z świetlicy szkolnej.

ü       Dodatkowe zajęcia czytania w bibliotece szkolnej. Podczas słuchania, bądź samodzielnego czytania dzieci poszerzają słownictwo, rozwijają logiczne myślenie, ćwiczą uważne słuchanie, trenują cierpliwość.

ü      Objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci potrzebujących pomocy/porady logopedycznej, terapii pedagogicznej, opieki pielęgniarki szkolnej.

Współpracując z rodzicami dajemy dzieciom szansę by pobyt w szkole codziennie okazywał się wspaniałą przygodą. Wspólne „oswajanie smoka” okazuje się łatwiejsze niż przypuszczaliśmy.