Zespół „Młode Pszczynioki” to zespół pieśni i tańca działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie. Od 2016r. współpracuje z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

„Młode Pszczynioki” rozpoczęły swoją działalność w 2011r., na potrzeby 100 lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

Początkowo zespół liczył kilka, potem kilkanaście młodych ludzi. Z roku na rok dołączała coraz liczniejsza grupa osób. W 2017r. na próbach spotykało się już około 30 uczniów klas II- VI.

Głównym celem zajęć wokalno – tanecznych w naszym zespole jest rozwijanie zdolności muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych, tanecznych i wszelako rozumianej wrażliwości. Poprzez pieśni i tańce naszego regionu dzieci poznają tradycje i kulturę Ziemi Pszczyńskiej, Taniec i śpiew jest świetną okazją do spędzania wspólnego czasu.

Zespół od lat bierze udział w Pszczyńskich Prezentacjach Dziecięcych Zespołów Regionalnych „ Mały Brzym” , organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Corocznie uczestniczył w Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie” Prezentuje swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych takich jak Święto Szkoły, Koncert Świąteczny.

Zespół prowadzi Katarzyna Janik z Panią Małgorzatą Szczerbą. Pod nieobecność Pani Szczerby zespołowi pomaga również Anna Szyszka – Kozińska.

Skład kapeli: Katarzyna Janik – akordeon, Małgorzata Szczerba – kontrabas, Lidzia Filipczuk – skrzypce, Małgorzata Filipczuk – skrzypce.

Nagrody i wyróżnienia:

III miejsce w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Wisła 2016.

Do największych sukcesów zespołu „Młode Pszczynioki” można zaliczyć otrzymanie Nagrody „Grand Prix” i nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego, oraz statuetkę „Szczyglika” w XXIV Przeglądzie Pieśni „Śląskie śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza w Koszęcinie w 2017r.

W grudniu 2017r. Zespół otrzymał Nagrodę Burmistrza miasta Pszczyny w dziedzinie kultury.

Wielkie wyróżnienie dla naszego zespołu jest również zdobycie III miejsca w XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty kłos” Euro - Folklor 2018r.