Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia.


      Koordynator jest kluczową osobą w tworzeniu SzPZ. Pełni on rolę lidera (przewodnika, przywódcy) oraz "agenta" (promotora, rzecznika) zmian, który inicjuje i ułatwia ich dokonywanie oraz stwarza warunki do pracy przynoszącej sukcesy.


Zadania:


  1. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań.
  2. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań).
  3. Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.
  4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
  5. Współdziałanie z zespołem (wojewódzkim lub terenowym) wspierającym pracę szkół.
  6. Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.

 

Można połączyć funkcje koordynatora ds. edukacji prozdrowotnej w szkole i funkcję koordynatora ds. promocji zdrowia.

W naszej szkole mamy dwóch koordynatorów ds. promocji zdrowia:

  • Pani mgr Sylwia Machoń
  • Pani mgr Agnieszka Czernecka