Istnieje dziesięć zasad profilaktyki logopedycznej dla rodzica. Uświadomienie rodzicom konieczności ich przestrzegania stanowi warunek niezbędny do realizacji celów profilaktyki logopedycznej. Wiadomo jest, że należy włączać rodziców do wszelkich działań na rzecz dzieci. W przypadku prowadzonej profilaktyki również, a może i przede wszystkim.

Oto wspomniane zasady:

1. „Włącz się" do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.

2. Analizuj przyrost jego umiejętności językowo - komunikacyjnych, komunikacyjnych , w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się z zaufanym specjalistą - lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.

3. Zawsze mów zrozumiale do dziecka - bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy - ucz je powtarzać.

4. Często nagradzaj dziecko - uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj „granice".

5. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym - naucz je obcować z książkami i dbać o nie.

6. Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.

7. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej - stwórz warunki do rysowania i malowania.

8. Dbaj o odpowiednią dietę dziecka - zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro-i makroelementy.

9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.

10. Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.

Rodzice są najważniejszymi dorosłymi osobami w życiu małego dziecka.. Ich sposób mówienia będzie wpływał na cały proces rozwoju mowy u dziecka. Dlatego powinni świadomie organizować sytuacje służące inicjacjom słownym. Nie zawsze jednak rodzice są tego świadomi, dlatego jako nauczyciele i wychowawcy stawiamy sobie za zadanie ich pedagogizacje w kwestii profilaktyki logopedycznej poprzez referaty, pogadanki, wymianę spostrzeżeń. Musimy dostarczyć rodzicom podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju mowy dziecka oraz pomagać w świadomym obserwowaniu umiejętności językowych ich dzieci.

opracowała G. Skrzypska

Test dla Rodziców

Czy uczysz dziecko opowiadać?

Czy kiedy czytasz przedszkolakowi książeczkę, starasz się jednocześnie kształcić jego umiejętność opowiadania? Rozwiąż poniższy test, by przekonać się, na ile wykorzystujesz te możliwości.

Przyznaj sobie 5 punktów za to, co robisz zawsze, 0 za to, czego nie robisz nigdy. Pozostałe przypadki oceń w skali od 4 do 1.

1. Kiedy czytamy zadaje mojemu dziecku pytania odnoszące się do treści czytanej książki.
2. Mówię dziecku, czy jego odpowiedzi są prawidłowe i jeśli trzeba koryguję je.
3. Rozwijam wypowiedź dziecka swoimi słowami.
4. Po rozwinięciu zadaje kolejne pytanie.
5. Proszę dziecko, by opowiedziało mi fragmenty opowiadania, do którego odnoszą się obrazki w książce.

Jaki jest twój wynik?

Powyżej 20 - znakomicie, przygotowujesz swoje dziecko, by samo umiało ładnie opowiadać i czytało ze zrozumieniem.

Miedzy 19 a 15 - to wynik całkiem przyzwoity, ale warto jeszcze popracować.

Poniżej 15 - wykorzystaj odpowiedzi zawarte w pytaniach testowych.

Ważne! Nawet, jeśli osiągnęłaś maksymalną ilość punktów, kontynuuj swoja pracę i wzbogacaj metody.

 

według autorki książki ,, Spróbujmy mówić razem " B . Dittfeld