Podsumowanie konkursu międzyszkolnego „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj!”
„Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.”

 
(Fiodor Dostojewski )

 

            W poniedziałek 17 lutego dzięki gościnności Biblioteki Pedagogicznej  w Pszczynie mogliśmy podsumować konkurs profilaktyczny  „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj!”. Włączając się w realizację kampanii Policji pod tą samą nazwą skierowaliśmy do młodzieży klas VII pytanie, w jaki sposób widzą zagrożenia związane z  wkraczaniem w  świat dorosłych. W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych z gminy Pszczyna. Odpowiedzi na te niełatwe pytania mogliśmy zobaczyć na pracach plastycznych, jakie młodzież przygotowała. W sposób jasny i klarowny uczniowie mówili o tym, co jest dla nich zagrożeniem:nienawiść, strach, agresja, konflikty, brak zaufania, środki psychoaktywne, alkohol. Wiemy, że wkraczając w dorosłość jedną z najważniejszych kompetencji w jaką powinien być wyposażony młody człowiek to świadomość. Podejmowaniu decyzji w kwestii ważnych wyborów związanych z nastoletnim życiem powinna towarzyszyć również znajomość konsekwencji płynących z podejmowanych działań. Inicjując nasz konkurs chcieliśmy, aby młodzi ludzie znaleźli takie umiejętności -  klucze, które spowodują, że ich wkraczanie w dorosłość będzie jak najmniej dotknięta przez wszelkie zagrożenia. Celem było zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie otaczających ich zagrożeń. W trakcie spotkania mówiła o tym pani Aleksandra Jarczyk prezentując materiał „Dorosłość”. Całość przedsięwzięcia wspierali oczywiście policjanci z pszczyńskiej Komendy: zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarz Damian Dymanus, aspirant sztabowa oficer prasowy Karolina Błaszczyk oraz młodszy aspirant asystent ds. profilaktyki Wydziału Prewencji Szymon Czysz. Kierownik Biblioteki Pedagogicznej pani Justyna Pisek wraz z pracownikami wspomogły nas i przygotowały wystawkę książek pomocnych w edukacji i wychowaniu młodych ludzi oraz zestawienia bibliograficzne do wykorzystania w pracy pedagogicznej.

             „Nie daj się ściągnąć w dół” i „Zdecyduj, w którym świecie żyjesz”- to tylko niektóre tytuły nagrodzonych prac. Wygrał plakat wykonany przez uczniów z Wisły Wielkiej. Miejsca drugie zajęli uczniowie ze szkoły w Ćwiklicach i Porębie, a trzecie ze szkoły w Studzienicach i Brzeźcach. Szkoły wyróżnione: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Studzionce oraz Szkoła Podstawowa nr 2. Wszystkim serdecznie gratulujemy, żywiąc jednocześnie nadzieję, że podejmowaniu wyzwania jakim jest wkraczanie w dorosłość towarzyszyć będą takie klucze jak wiedza i świadomość, a młodość będzie bezpieczna i satysfakcjonująca.

            Wszystkie nagrodzone prace można podziwiać w Bibliotece Pedagogicznej, gdyż podsumowanie konkursu było równocześnie wernisażem prac. Serdecznie zapraszamy!

 

            Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Justyny Pisek za współpracę podczas konkursu – dzięki wsparciu mogliśmy się spotkać i podsumować konkurs. Policjantom z pszczyńskiej Komendy dziekujemy za pracę w Komisji Konkursowej, dbanie o merytoryczną stronę konkursu oraz przekazanie nagród dla uczniów. Składamy również serdeczne podziękowania dla opiekunów, którzy wraz z uczniami przygotowali prace.

 

 

mgr Iwona Ficek – Jarczok

mgr Gabriela Skrzypska

mgr Agnieszka Czernecka