W dniu 07.05.2019 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne o tematyce antydyskryminacyjnej pt. „Tolerancja ponad wszystko”. Warsztaty prowadzone były w klasach VIIIA, VIIIB, VIIIC przez sierż. sztabowego Szymona Czysza i stażystkę panią Annę Mazur. Zajęcia poruszały tematykę praw człowieka i tolerancji, uświadamiając czym są uprzedzenia czy dyskryminacja. Dyskryminacja może przyjmować różne formy i może występować w każdym miejscu. Wszelkie przejawy dyskryminacji mają wspólną cechę — pociągają za sobą traktowanie ludzi w nierówny sposób z różnych przyczyn, co w rezultacie doprowadza do pozbawienia ich równych szans i równego traktowania. Dotyka to bardzo głęboko całe społeczeństwo. Dlatego tak ogromne znaczenie ma przeciwdziałanie dyskryminacji i regulacje prawne związane z działaniami antydyskryminacyjnymi. Poprzez aktywne zaangażowanie naszych uczniów i uczennic, odwołanie się do ich emocji, opinii i doświadczeń prowadzący dostarczyli wiedzę, kształtowali cenne w życiu społecznym umiejętności, a co najważniejsze – ugruntowali pożądane społecznie postawy tolerancji i poszanowania innych.

 

mgr Agnieszka Czernecka

pedagog szkolny