Nasza szkoła znalazła się w gronie wyjątkowych 100 szkół z całej Polski, które zostały wybrane do współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej w ramach programu certyfikacji szkół "Szkoła Pozytywnego Myślenia" w roku 2019.

Od stycznia 2019 roku przez następne dwanaście miesięcy będziemy podejmować działania zmierzające do otrzymania tego zaszczytnego tytułu.

Oprócz całorocznego wsparcia eksperckiego w formie zdalnej, pakietu materiałów programowych, możliwości udziału w ogólnopolskich badaniach szkół na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co miesiąc będziemy otrzymywać zadanie do realizacji.

W styczniu i lutym nauczyciele naszej placówki szkolili się uzyskując certyfikaty. Szkolenia on – line dotyczyły:

1. Diagnoza potrzeb i problemów na potrzeby profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w szkole.

2. Przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji realizacji zadań profilaktycznych w szkole.

3. Komunikacja z rodzicami – wspierająca rola rodziny w tworzeniu koalicji

szkolnej na rzecz profilaktyki.

4. Wdrożenie realizacji programu w szkole - motywowanie uczniów do udziału w programie, budowanie zespołu.

5. Dobór efektywnych narzędzi wdrożenia programu.

6. Automotywacja i wsparcie superwizyjne dla nauczycieli wdrażających program profilaktyki zdrowia psychicznego.

 …………………………………………………………………………………………………………………..

W marcu realizowaliśmy zadanie certyfikacyjne „Myślę pozytywnie – opowieści ze szkolnej ławki”. Przeprowadzono zajęcia wychowawcze z zakresu wpływu nowych technologii na życie człowieka, w tym na jego zdrowie psychiczne i fizyczne.

W klasie drugiej zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem „Nowe technologie w naszym życiu”. Postęp technologiczny wydaje się dziś być nieodłącznym elementem naszego życia. Po przeprowadzonych zajęciach prowadzący dokonał ewaluacji zajęć. Uczniowie uważają, że zajęcia na taki temat są potrzebne. Dzieci potrafiły dostrzec zarówno pozytywne jak i negatywne skutki technologii. Wśród zalet wymieniały najczęściej pojawienie się nowych szans rozwojowych, rozszerzenie edukacji i wiedzy, szybką komunikację międzyludzką, większe udogodnienia. Wśród negatywów najczęściej wymieniały negatywny wpływ techniki na relacje wewnątrz grup (rodzinnych i koleżeńskich),  zmniejszenie poczucia osobistego bezpieczeństwa, brak prywatności, nadmiar bodźców, uzależnienia, choroby.

W klasie V zrealizowano lekcję na temat  „Jestem twórcą w sieci”. Podczas zajęć omówiono problem mowy nienawiści, hejtu jaki pojawia się w Internecie. Zwrócono uwagę na przyczyny pojawiania się tego zjawiska, sposoby reagowania na hejt. Uwrażliwiono uczniów na to, że są twórcami – kreatorami w sieci – to, co tam umieszczą zarówno pozytywnego jak i negatywnego, to tam zostanie i są za to odpowiedzialni. Po zajęciach przeprowadzono ewaluację – uczniowie znają zagrożenia związane  z hejtem i potrafią na niego właściwie reagować.

Prezentujemy również prace uczniów.

 

 

koordynatorzy projektu
mgr Gabriela Skrzypska
mgr Agnieszka Czernecka