WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W ROKU 2020-2021 – SP 2 Pszczyna

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów: edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

klasa

autor

_nazwa podręcznika

wydawnictwo

numer dopuszczenia

Klasa 1

M. Lorek

L. Wollman

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

„Elementarz odkrywców + j. angielski Super Heroes 1

 

Nowa Era

 

790/1/2017

790/2/2017

1095/1/2020

religia          

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Poznaję Boży świat.

Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów: edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

 

Klasa 2

 

M. Lorek

L. Wollman

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

„Elementarz odkrywców + j. angielski Hello Explorer 2

 

Nowa Era

 

 

790/3/2018

790/4/2018

830/2/2018

religia

Ks. S. Łabendowicz

Kochamy Pana Jezusa – podręcznik

AVE Radom

AZ-12-01/10-RA-8/13

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów: edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

 

 

Klasa 3

M. Lorek

L. Wollman

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

„Elementarz odkrywców + j. angielski Hello Explorer 3

 

Nowa Era

 

790/5/2019

790/6/2019

830/3/2019

religia

Ks. S. Łabendowicz

Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik

AVE Radom

AZ-13-01/10-RA-5/14

 

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

 

Klasa 4

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

Nowe słowa na start

Matematyka z kluczem

Wczoraj i dziś

Tajemnice przyrody

Lekcja muzyki

Do dzieła!

Jak to działa?

Lubię to!

SUPER POWERS 4

 

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

 

907/1/2017

875/1/2017

877/1/2020/1z

863/2019/1z

852/1/2017

903/1/2017

295/1/2017

847/1/2020/1z

1097/1/2020

religia

Ks. S. Łabendowicz

Jestem chrześcijaninem - podręcznik

AVE Radom

AZ-21-01/10-RA-1/13

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

 

 

 

Klasa 5

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

Nowe słowa na start

Matematyka z plusem

Wczoraj i dziś

Puls życia

Planeta nowa

Lekcja muzyki

Do dzieła!

Jak to działa?

Lubię to!

Junior Explorer 5

 

Nowa Era

GWO

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

907/2/2018

780/2/2018

877/2/2018

844/1/2018

906/1/2018

852/2/2018

903/2/2018

295/2/2018

847/2/2018

837/2/2018

wychowanie do życia w rodzinie

 

Bez podręcznika

 

 

religia

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. – podręcznik.

Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

 

 

Klasa 6

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

Nowe słowa na start

Matematyka z plusem

Wczoraj i dziś

Puls życia

Planeta nowa

Lekcja muzyki

Do dzieła!

Jak to działa?

Lubię to!

Junior Explorer 6

 

Nowa Era

GWO

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

 

907/3/2019

780/3/2019

877/3/2019

844/2/2019

906/2/2019

852/3/2019

903/3/2018

295/3/2019

847/3/2018

837/3/2019

 

 

 

 

wychowanie do życia w rodzinie

 

Bez podręcznika

 

 

religia

Ks. S. Łabendowicz

„Wierzę w Kościół” -podręcznik

AVE Radom

AZ-23-01/10-RA-2/15

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

Klasa 7

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

Nowe słowa na start!

Matematyka z plusem 7

Wczoraj i dziś

Puls życia  7

Lekcja muzyki

Do dzieła! 

Lubię to!

SUPER POWERS 7

En Avant 1
MeineDeutschtour 7

Planeta Nowa 7

Chemia Nowej Ery

Spotkania z Fizyką

 

Nowa Era

GWO

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Hachette

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

907/4/2020

780/4/2017

877/4/2020/1z

844/3/2020/1z

852/4/2017

903/4/2020/1z

847/4/2020/1z

1097/4/2020

871/1/2017

838/1/2017

906/3/2019/1z

785/1/2017

885/1/2017

wychowanie do życia w rodzinie

 

Bez podręcznika 

 

 

religia

J. Szpet,

D. Jackowiak

„Spotkanie ze Słowem”- podręcznik

Św. Wojciech

AZ-31-01/10/PO-1/11

Podręczniki do obowiązkowych przedmiotów

zostaną zakupione przez szkołę z dotacji państwowej - rozdane i wypożyczone dzieciom we wrześniu 2020 roku

 

Klasa 8

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANY:

Nowe słowa na start!

Matematyka z plusem 8

Wczoraj i dziś

Puls życia  8

Lubię to!

Teen Explorer 8

MeineDeutschtour 8

Planeta Nowa 8

Chemia Nowej Ery

Spotkania z Fizyką

Żyję i działam bezpiecznie

Dziś i jutro

 

Nowa Era

GWO

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

 

907/5/2018

780/5/2018

877/5/2018

844/3/2018

847/5/2018

837/5/2018

 

838/2/2018

906/4/2018

785/2/2018

885/2/2018

846/2017

874/2017

wychowanie do życia w rodzinie

 

Bez podręcznika

 

 

religia

 J. Szpet

 D. Jackowiak

„Aby nie ustać w drodze”

Św. Wojciech

AZ-32-01/10/PO-1/12

 

Podręczniki zostały wybrane zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz

uwzględniającą podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

 

Podręczniki do nauki religii dla kl. I i kl. V zostaną podane we wrześniu.