Drogi Rodzicu,

Gry, zabawy matematyczne, kolorowanki itp. zachęcają dzieci do podjęcia aktywnej postawy, a ciekawe treści mobilizują do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków. Ukazują matematykę bliską dziecku, towarzyszącą w jego życiu codziennym, pomagają mu poznać świat. To także nabywanie umiejętności społecznych i zwiększenie podatności na proces uczenia organizowany przez inne osoby, rozwijanie zdolności do skupienia się i realizowania wysiłku intelektualnego.

Co zrobić aby początek nowego roku szkolnego był dobry?

Może warto zabawić się z dzieckiem? Według wielu definicji zabawa to czynność wykonywana dla przyjemności, ale posiada także określone reguły i zasady. Służy nawiązywaniu relacji, podnoszeniu umiejętności komunikacyjnych, rozwijaniu umiejętności społecznych, rozwijaniu umiejętności poznawczych, rozwijaniu wyobraźni. Uczy norm i zasad społecznych, wspomaga rozwój fizyczny, uczy organizacji czasu wolnego.

Uczmy się zatem bawiąc i bawmy się ucząc razem ze swoimi dziećmi.

Na początek wykorzystajmy do nauki, jakże kłopotliwej dla części uczniów, tabliczki mnożenia karty do gry. Wylosowane dwie karty o określonej wartości możemy przez siebie pomnożyć, dodać wartości do siebie. Ten sam efekt otrzymamy rzucając dwiema kostkami do gry. Dołączmy do tego ruch, wykorzystując Twister i zabawa się rozkręca. Kolorowe pola Twistera zastępujemy liczbami, określamy zasady i do zabawy.

Każdy chce odnaleźć skarb…wykorzystajmy kartkę w kratkę – będzie oceanem. Na oceanie narysujmy kilka wysp, na jednej z nich ukryty będzie skarb. Jak znaleźć skarb? Proste działania określą ile kroków należy wykonać na północ, południe, wschód czy też zachód. Uczymy dzieci nie tyko matematyki ale również ćwiczymy kierunki lub po prostu lewo, prawo w górę czy też w dół.

Gry planszowe…uczymy się bardzo prostego dodawania rzutem jedną kostką lub trochę trudniejszego rzucając dwiema kostkami. Spędzamy czas z dzieckiem, bawimy się i uczymy.

 

Pamiętajmy jednak, że każda praca wymaga nagrody. W szkole jest to pochwała a najczęściej pieczątka lub ocena.  Okazujmy dzieciom podziw za dobrze wykonane zadanie,  wyrażajmy uznanie, doceńmy trud. Takie postawy pomagają osobom przez nas docenianym lepiej się czuć, wzmocnić poczucie własnej wartości i rozwinąć swe najlepsze cechy. Budują też dobrą więź między ludźmi. Pamiętajmy, że dziecko musi mieć możliwość pracy z błędem jako istotnym elementem edukacji.

Biorąc pod uwagę znaczenie zabawy w nauce, ciągły brak czasu na zabawę podczas lekcji chcemy zaprosić uczniów klas I-VI na „Piątkowe wieczory z matematyką”, które rozpoczną się w naszej szkole od listopada. Zapraszamy do wspólnej zabawy, która będzie miała na celu rozwijanie umiejętności matematycznych. Popełnienie błędu będzie drogą do osiągnięcia sukcesu, a szczery śmiech i radość zwycięstwa wynagrodzi trudy całego tygodnia.

Dokładne informacje zostaną zamieszczone na plakatach w szkole.

Zapraszamy

Iwona Warzocha i Dorota Koczar

Żródło: H. Hamer „Klucz do efektywności nauczania”, I. Koźmińska, E. Olszewska „Z dzieckiem w świat wartośći”

 

Drogi Rodzicu,

Gry, zabawy matematyczne, kolorowanki itp. zachęcają dzieci do podjęcia aktywnej postawy, a ciekawe treści mobilizują do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków. Ukazują matematykę bliską dziecku, towarzyszącą w jego życiu codziennym, pomagają mu poznać świat. To także nabywanie umiejętności społecznych i zwiększenie podatności na proces uczenia organizowany przez inne osoby, rozwijanie zdolności do skupienia się i realizowania wysiłku intelektualnego.

Co zrobić aby początek nowego roku szkolnego był dobry?

 

Może warto zabawić się z dzieckiem? Według wielu definicji zabawa to czynność wykonywana dla przyjemności, ale posiada także określone reguły i zasady. Służy nawiązywaniu relacji, podnoszeniu umiejętności komunikacyjnych, rozwijaniu umiejętności społecznych, rozwijaniu umiejętności poznawczych, rozwijaniu wyobraźni. Uczy norm i zasad społecznych, wspomaga rozwój fizyczny, uczy organizacji czasu wolnego.

Uczmy się zatem bawiąc i bawmy się ucząc razem ze swoimi dziećmi.

Na początek wykorzystajmy do nauki, jakże kłopotliwej dla części uczniów, tabliczki mnożenia karty do gry. Wylosowane dwie karty o określonej wartości możemy przez siebie pomnożyć, dodać wartości do siebie. Ten sam efekt otrzymamy rzucając dwiema kostkami do gry. Dołączmy do tego ruch, wykorzystując Twister i zabawa się rozkręca. Kolorowe pola Twistera zastępujemy liczbami, określamy zasady i do zabawy.

Każdy chce odnaleźć skarb…wykorzystajmy kartkę w kratkę – będzie oceanem. Na oceanie narysujmy kilka wysp, na jednej z nich ukryty będzie skarb. Jak znaleźć skarb? Proste działania określą ile kroków należy wykonać na północ, południe, wschód czy też zachód. Uczymy dzieci nie tyko matematyki ale również ćwiczymy kierunki lub po prostu lewo, prawo w górę czy też w dół.

Gry planszowe…uczymy się bardzo prostego dodawania rzutem jedną kostką lub trochę trudniejszego rzucając dwiema kostkami. Spędzamy czas z dzieckiem, bawimy się i uczymy.

 

Pamiętajmy jednak, że każda praca wymaga nagrody. W szkole jest to pochwała a najczęściej pieczątka lub ocena.  Okazujmy dzieciom podziw za dobrze wykonane zadanie,  wyrażajmy uznanie, doceńmy trud. Takie postawy pomagają osobom przez nas docenianym lepiej się czuć, wzmocnić poczucie własnej wartości i rozwinąć swe najlepsze cechy. Budują też dobrą więź między ludźmi. Pamiętajmy, że dziecko musi mieć możliwość pracy z błędem jako istotnym elementem edukacji.

Biorąc pod uwagę znaczenie zabawy w nauce, ciągły brak czasu na zabawę podczas lekcji chcemy zaprosić uczniów klas I-VI na „Piątkowe wieczory z matematyką”, które rozpoczną się w naszej szkole od listopada. Zapraszamy do wspólnej zabawy, która będzie miała na celu rozwijanie umiejętności matematycznych. Popełnienie błędu będzie drogą do osiągnięcia sukcesu, a szczery śmiech i radość zwycięstwa wynagrodzi trudy całego tygodnia.

Dokładne informacje zostaną zamieszczone na plakatach w szkole.

Zapraszamy

Iwona Warzocha i Dorota Koczar

Żródło: H. Hamer „Klucz do efektywności nauczania”, I. Koźmińska, E. Olszewska „Z dzieckiem w świat wartośći”

Drogi Rodzicu,

Gry, zabawy matematyczne, kolorowanki itp. zachęcają dzieci do podjęcia aktywnej postawy, a ciekawe treści mobilizują do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków. Ukazują matematykę bliską dziecku, towarzyszącą w jego życiu codziennym, pomagają mu poznać świat. To także nabywanie umiejętności społecznych i zwiększenie podatności na proces uczenia organizowany przez inne osoby, rozwijanie zdolności do skupienia się i realizowania wysiłku intelektualnego.

Co zrobić aby początek nowego roku szkolnego był dobry?

Może warto zabawić się z dzieckiem? Według wielu definicji zabawa to czynność wykonywana dla przyjemności, ale posiada także określone reguły i zasady. Służy nawiązywaniu relacji, podnoszeniu umiejętności komunikacyjnych, rozwijaniu umiejętności społecznych, rozwijaniu umiejętności poznawczych, rozwijaniu wyobraźni. Uczy norm i zasad społecznych, wspomaga rozwój fizyczny, uczy organizacji czasu wolnego.

Uczmy się zatem bawiąc i bawmy się ucząc razem ze swoimi dziećmi.

Na początek wykorzystajmy do nauki, jakże kłopotliwej dla części uczniów, tabliczki mnożenia karty do gry. Wylosowane dwie karty o określonej wartości możemy przez siebie pomnożyć, dodać wartości do siebie. Ten sam efekt otrzymamy rzucając dwiema kostkami do gry. Dołączmy do tego ruch, wykorzystując Twister i zabawa się rozkręca. Kolorowe pola Twistera zastępujemy liczbami, określamy zasady i do zabawy.

Każdy chce odnaleźć skarb…wykorzystajmy kartkę w kratkę – będzie oceanem. Na oceanie narysujmy kilka wysp, na jednej z nich ukryty będzie skarb. Jak znaleźć skarb? Proste działania określą ile kroków należy wykonać na północ, południe, wschód czy też zachód. Uczymy dzieci nie tyko matematyki ale również ćwiczymy kierunki lub po prostu lewo, prawo w górę czy też w dół.

Gry planszowe…uczymy się bardzo prostego dodawania rzutem jedną kostką lub trochę trudniejszego rzucając dwiema kostkami. Spędzamy czas z dzieckiem, bawimy się i uczymy.

 

Pamiętajmy jednak, że każda praca wymaga nagrody. W szkole jest to pochwała a najczęściej pieczątka lub ocena.  Okazujmy dzieciom podziw za dobrze wykonane zadanie,  wyrażajmy uznanie, doceńmy trud. Takie postawy pomagają osobom przez nas docenianym lepiej się czuć, wzmocnić poczucie własnej wartości i rozwinąć swe najlepsze cechy. Budują też dobrą więź między ludźmi. Pamiętajmy, że dziecko musi mieć możliwość pracy z błędem jako istotnym elementem edukacji.

Biorąc pod uwagę znaczenie zabawy w nauce, ciągły brak czasu na zabawę podczas lekcji chcemy zaprosić uczniów klas I-VI na „Piątkowe wieczory z matematyką”, które rozpoczną się w naszej szkole od listopada. Zapraszamy do wspólnej zabawy, która będzie miała na celu rozwijanie umiejętności matematycznych. Popełnienie błędu będzie drogą do osiągnięcia sukcesu, a szczery śmiech i radość zwycięstwa wynagrodzi trudy całego tygodnia.

Dokładne informacje zostaną zamieszczone na plakatach w szkole.

Zapraszamy

Iwona Warzocha i Dorota Koczar

Żródło: H. Hamer „Klucz do efektywności nauczania”, I. Koźmińska, E. Olszewska „Z dzieckiem w świat wartośći”