Czas pandemii jest dla nas wszystkich czasem wyzwań i ograniczeń. Na początku musieliśmy się zmierzyć z nowymi zadaniami – uczniowie i nauczyciele ze zdalnym nauczaniem, a rodzice – z rolą nauczyciela. Wprowadzone ograniczenia sprawiły, że zaczęliśmy doceniać to, co wcześniej było dla nas normą. Doceniliśmy również trud pracy wielu grup społecznych. Jedną z nich są lekarze i wszyscy pracownicy służby zdrowia. To oni codziennie, z wielkim poświęceniem i narażeniem zdrowia, walczą z koronawirusem. Często poświęcają swój czas pacjentom, kosztem własnych  rodzin. Chcąc podziękować im za wszystko co robią, wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu wykonały kartki z podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w walkę z pandemią. Chcemy, by ten drobny gest był dla nich wsparciem, docenieniem ich pracy i motywacją do dalszych działań. DZIĘKUJEMY!

                                                                                                                      Opiekun SKW