Od wielu lat ludzie gromadzą się w maju wokół przydrożnych kapliczek i w kościołach, aby modlić się i śpiewać pieśni na cześć Najświętszej Maryi Panny. W tym roku, z powodu pandemii, nie możemy spotykać się w tradycyjny sposób na nabożeństwie majowym. Ale możemy odmawiać Litanię loretańską i śpiewać piękne pieśni maryjne w swoich domach. Pomocą w przeżywaniu tych chwil są z pewnością własnoręcznie wykonane kapliczki. Oto zdjęcia kapliczek wykonanych przez chętnych uczniów klas piątych. Wy również możecie taką kapliczkę wykonać i wspólnie z rodziną się przy niej modlić.

 
E. Gorczaty