W lutym 2018 po kilku latach przerwy rozpoczęła się na nowo przygoda SP2 z eTwinning.

eTwinning to społeczność gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy. Współpracuje za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zarejestrowani nauczyciele szukają partnerów i wspólnie tworzą projekty. Istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych pozwala zdobyć doświadczenie w realizacji projektów, doświadczenie w korzystaniu z narzędzi elektronicznych.

W naszej szkole do realizacji projektów krajowych przystąpiła Katarzyna Grabowska i Dorota Koczar.

Projekt Katarzyny Grabowskiej miał na celu stworzenie strony na platformie, mającej za zadanie przedstawić piękno naszego miasta i zaprosić do jego zwiedzania. Mamy nadzieję, że zamieszczone zdjęcia i opisy najciekawszych zabytków spełniły swoją rolę.

Dwa projekty, w których uczestniczyła Dorota Koczar, miały za zadanie stworzyć bazę materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli w placówkach partnerskich i nie tylko.

Początki współpracy mamy już za sobą. Platforma eTwinning ma wiele możliwości. Wystarczy się zarejestrować i można korzystać z wszystkich narzędzi, szukać partnerów do projektów krajowych i międzynarodowych.

Dorota Koczar