W dniach od 3 do 21 grudnia  uczniowie i nauczyciele SP2 w Pszczynie goszczą wolontariuszy organizacji studenckiej  AIESEC, którzy przybyli do Polski w ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego International Education for Kids.     

AIESEC to największa na świecie niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach, w Polsce od 1971 r. Celem organizacji skupiającej studentów jest wymiana międzynarodowa młodzieży w celu poznania świata i zdobycia doświadczeń w kontaktach z ludźmi z różnych kręgów kulturowych. Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji poprzez dostarczanie praktycznych warsztatów, rozwijających umiejętności miękkie i personalne, dzięki czemu uczeń jest dużo bardziej świadomy swoich celów personalnych i świadomie inwestuje swój czas w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.

Korzyści ze współpracy

  • Wzrost atrakcyjności zajęć szkolnych dla uczniów
  • Poprawa jakości zajęć poprzez wprowadzenie międzynarodowej perspektywy oraz poruszenie tematów interesujących dla dzieci.
  • Pobudzenie kreatywności oraz rozwój umiejętności wspomagających proces przyswajania wiedzy przez uczniów.

Koordynatorkami projektu są panie Monika Mazurczyk i Joanna Kojder oraz pan Arkadiusz Wciślak. Osobą wspierającą realizacje jest dyrektor Beata Hellwig.