ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

 

W dniach od 3 lutego do 14 lutego 2020 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie. Zapisami do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

 

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3.02. - 14.02.2020 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

 

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca, która odbędzie się w marcu 2020 roku.  

 

Poniżej do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym);
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka;
Wniosek do klasy I dla dziecka sześcioletniego (wcześniejsze rozpoczęcie edukacji w szkole)

 

Szanowni Państwo, dnia 10 września 2019 r. odbyły się wybory do prezydium Rady Rodziców (szczegóły w zakładce Rada Rodziców). Ustalono iż w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki na Radę Rodziców ulega zmianie i wynosi 60 zł od ucznia. Płatności dokonywane są na konto Rady lub bezpośrednio u skarbników Rad Oddziałowych.

Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE

04 8448 0004 0037 9353 3000 0001.

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Dowóz uczniów szkół podstawowych środkami komunikacji publicznej - NOWE ZASADY

 wzór wniosku w sprawie dowozu ucznia do szkoły (do wykorzystania przez rodziców),

 

            

 

oto opowieść naszej szkoły.  Przeczytajcie...

Urodziłam się w 1912 roku. Niektórzy będą się oburzać, że piszę urodziłam się. Więc dobrze, pojawiłam się na świecie w 1912 roku. Nazywam się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie, ale nazywają mnie też ”Szkołą na Strzelnicy” lub po prostu „Dwójką”. Mam też imię, ale o tym opowiem później. Mój adres to Katowicka 47, ale stałam też przy Kattowitzer Straße oraz przy ulicy Armii Czerwonej i powiem Wam, wcale się nie przeprowadzałam. Moja historia jest częściowo historią Śląska i ludzi, którzy mieszkali w mojej okolicy.  Ale zacznę od początku...   Zapraszamy do przeczyania historii Dwójki (całość w zakładce "Rechtory i szkolnioki").

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej