Szanowni Państwo, dnia 10 września 2019 r. odbyły się wybory do prezydium Rady Rodziców (szczegóły w zakładce Rada Rodziców). Ustalono iż w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki na Radę Rodziców ulega zmianie i wynosi 60 zł od ucznia. Płatności dokonywane są na konto Rady lub bezpośrednio u skarbników Rad Oddziałowych.

Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE

04 8448 0004 0037 9353 3000 0001.

w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Dowóz uczniów szkół podstawowych środkami komunikacji publicznej - NOWE ZASADY

Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych), jednym z obowiązków gminy jest zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Poniższe załączniki zawierają:

  1. procedurę obowiązującą w gminie Pszczyna od września 2019 r., dotyczącą dowozu uczniów szkół podstawowych środkami komunikacji publicznej,
  2. wzór wniosku w sprawie dowozu ucznia do szkoły (do wykorzystania przez rodziców),

 

            

 

oto opowieść naszej szkoły.  Przeczytajcie...

Urodziłam się w 1912 roku. Niektórzy będą się oburzać, że piszę urodziłam się. Więc dobrze, pojawiłam się na świecie w 1912 roku. Nazywam się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie, ale nazywają mnie też ”Szkołą na Strzelnicy” lub po prostu „Dwójką”. Mam też imię, ale o tym opowiem później. Mój adres to Katowicka 47, ale stałam też przy Kattowitzer Straße oraz przy ulicy Armii Czerwonej i powiem Wam, wcale się nie przeprowadzałam. Moja historia jest częściowo historią Śląska i ludzi, którzy mieszkali w mojej okolicy.  Ale zacznę od początku...   Zapraszamy do przeczyania historii Dwójki (całość w zakładce "Rechtory i szkolnioki").

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej